مقالات و پایان نامه ها

عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت

عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت تعدادی از مطالعات اخیر به ویژه بر بحث توسعه اجتماعی و اقتصادی به عنوان مقوله های اصلی عوامل تعیین کننده سلامت متمرکز بوده و بررسی های بسیاری نشان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

فدراسیون بین المللی سازمانهای مدارک بهداشتی (IFHRO )

فدراسیون بین المللی سازمانهای مدارک بهداشتی (IFHRO ) تاریخچه اندیشه ایجاد انجمن بین المللی مدارک پزشکی حدود نیم قرن پیش با پیشنهاد و پشتکار «السی رویل» شکل گرفت. او مسئول مدارک پزشکی در ایالت منچستر ادامه مطلب…

By 92, ago