مزایا و معایب بالقوه روش های مبتنی بر نیازها

مزایای بالقوه :

 • منطقی ، قابل درک و موافق با موازین اخلاقی بهداشت است.
 • موجب تسهیل بررسی بهره دهی، بکارگیری، نسبت های کارکنان و غیره می شود.
 • امکان ارزشیابی تکنولوژی بهداشتی را فراهم می کند.
 • به تخصیص منبع مقرون به صرفه و مؤثر، ارج می نهد.
 • توجه به کیفیت خدمات را ارتقاء می بخشد – مخصوصاً برای شرایط و خدماتی که از اولویت بالایی برخوردارند.

معایب بالقوه :

 • پیچیده، گران و مستلزم اطلاعات وسیع و دقیق مانند موارد ذیل است :
 • میزان بروز و شیوع سالیانه بیماری ها و مشکلات تندرستی به تفکیک سن، جنس و سایر متغیرها باید مشخص شود.
 • احتمال وجود افرادی که دارای شرایطی برای جستجوی خدمت هستند.
 • احتمال وجود افراد بیماری که واقعاً خدمتی را دریافت نکرده اند.
 • تعداد متوسط خدمات ارائه شده به تفکیک نوع و فرد دریافت کننده خدمت
 • تعیین استانداردها ممکن است به علت فقدان مطابقت و یکسانی، پیچیده و بغرنج باشد.
 • روش ممکن است بیش از حد، موجب برنامه ریزی تفصیلی شود.
 • تمایل به سوی «مدل پزشکی» در ارائه خدمت سوق یابد.

نشانه هایی برای استفاده از روش نیازهای بهداشتی

 • سیاست جدی دولت در جهت ارائه خدمات
 • بخش عمومی مسلط و غالب، با داشتن کنترل قوی بر نیروی انسانی
 • وجود سطح نسبتاً بالایی از آگاهی عمومی و دانش در مورد بهداشت
 • تعریف سیستم های اطلاعاتی، توانایی های تحقیقاتی و تخصص های برنامه ریزی

در هنگامی که این شرایط نمی توانند تحقق یابند این روش می تواند برای مواقع و بیماری هایی که از اولویت بالایی برخوردارند بکار رود، مانند مراقبت از مادر و کودک، تنظیم خانواده، مالاریا و شرایطی که از تکنولوژی بسیار بالا و اطلاعات خوب برخوردار است مثل درمان عوارض مربوط به زایمان و بارداری.

پیش بینی نیاز به کارکنان بر اساس هدف های خدمت

مانند کاهش میزان مرگ و میر اطفال زیر یکسال از 80 به 30 در هزار تولد زنده، ویزیت های پیش از تولد، به ازاء زن باردار.

رویکرد نیازهای بهداشتی برای پیش بینی نیاز به کارکنان بهداشتی، بستگی به مقاومت و برآمدن از عهده سطوح مورد انتظار از بیماری دارد اما با استفاده از روش هدف های خدمت، هدف ها برای کسب حداکثر مقدار ممکن از بهبودی و اصلاح و بالاترین حد استانداردهای خدمات، تعیین می شوند.

مزایای بالقوه در روش هدف ارائه خدمات

 • تسهیل در تجزیه و تحلیل جداگانه اجزای تقاضا، مانند خدمات پزشکی سیار، خدمات بیمارستانی ، خدمات طولانی مدت و غیره
 • تسهیل در بررسی میزان بهره دهی، استفاده، تراکم کارکنان و غیره
 • آسانی قابلیت استفاده با سایر روش های برنامه ریزی
 • نیازمند اطلاعات کمتر است.

معایب بالقوه :

 • استاندارد ها ممکن است به جای واقعیت، بیشتر بر اساس تمایل باشد.
 • ممکن است موجب برنامه ریزی بسیار مفصل شود.

عملی بودن خاص روش

این روش مخصوصاً در کشورهایی عملی است که :

بخش عمومی به صورت مسلط و دارای کنترل نسبتاً شدیدی بر منابع باشد.

سیاست دولت در امر ارائه خدمات، به صورت جدی باشد.